Monthly Archives: August 2018

Varför ska jag lägga till kommersiell fastighet till min investeringsportfölj?

Kommersiella fastigheter är en av de mest lukrativa bilarna i fastighetsinvesteringar. Det är också en av de minst förstådda investeringsstrategierna bland investerare av alla slag för att inkludera dem som främst investerar i fast egendom. Målet med denna artikel är att belysa makten av kommersiell egendom som en investeringsstrategi i ett försök att svara på frågan om “varför bör du lägga till kommersiell fastighet i din investeringsportfölj?”

På lokaler malmö kan du läsa mer om fastigheter i Malmö.

Om din portfölj är baserad på kortsiktiga eller långsiktiga vinster, kan kommersiell egendom vara det perfekta investering för dig. I kommersiell handel uppnås kortfristiga vinster genom månads / kvartals kassaflöde från hyresgäster och långsiktiga vinster realiseras genom realisationsvinster när tillgången säljs. Jag kan känna av några kunniga fastighetsinvesterare som säger “ja, hur skiljer det från bostäder?” Det är en bra fråga. Det är inte. Vad som skiljer sig är hur dessa termer definieras.

 

Låt oss först titta på kortsiktiga vinster. I bostäder kvalificeras områdes jämförbara och låntagarnas kreditbetyg för lånet. Räntesatser för ett lån vars belopp bestäms av områdes jämförbara ökar, eftersom låntagarens kreditbetyg minskar. Låntagaren återbetalar också lånet. Tänk om det finns lediga platser i bostadshyresfastigheter (vilket är oundvikligt); Låntagaren förväntas göra hypotekslån som bestäms av vilka liknande egenskaper som köps eller säljs för i området (jämförbarhet). Till skillnad från bostad kvalificeras den kommersiella tillgången både för och återbetalar lånet. Tillgångarna Netto rörelseintäkter (NOI) är direkt proportionella mot dess värde. Tillgångarna NOI är dess intäkter efter avdrag för rörelsekostnader, men före avdrag för inkomstskatt och ränta. I detta fall ingår lediga platser i tillgångarnas rörelsekostnader. Eftersom värdet är direkt bestämt av NOI i Commercial, är möjligheten att kvalificera sig för och återbetala ett kommersiellt lån helt enkelt ett derivat av dess NOI. Därför är tillgången både kvalificerad för och återbetalning av lånet.

Låt oss nu titta på långsiktiga vinster. Eftersom värdet på en bostadsfastighet bestäms av områdes jämförbara är kapitalvinster som en gång en tillgång är omplacerad drivs mer av marknaden och mindre av de faktiska förbättringar som ägaren gör till tillgången. Vi har märkt det här med nedgången i värden för närvarande på bostadsmarknaden. Kommersiell tillåter tvångsbedömning. Återigen är värderingen av en fastighet baserad på dess NOI som är ett derivat av de intäkter som fastigheten genererar. Det är klart att kommersiella fastigheter fortfarande är föremål för områdets jämförbarhet, men endast när det gäller hur dessa intäkter värderas med avseende på kapitaliseringsräntor (förhållandet mellan NOI och värde). Följaktligen genererar mer intäkter en egendom, ju mer den egendomen är värd. Värdering kan därför tvingas genom att hitta ytterligare sätt att öka de intäkter som fastigheten genererar som kapitalförbättringar, minskande vakansgrader och rättvist ökade hyror. Tyvärr är det inte möjligt med bostäder som du verkligen inte kan tvinga uppskattning. Värdet på din egendom kommer att falla inom det allmänna utbudet av jämförbara marknader.

 

Sammanfattningsvis, för att svara på frågan om “varför du borde lägga till kommersiell fastighet i din investeringsportfölj” är svaret helt enkelt att utnyttja både kortsiktiga och långsiktiga vinster som blir allt säkrare och stabila än bostäder som ett resultat av tillgångens säkrade kassaflöde och realisationsvinster som kan projiceras via tvångsbedömning.